Vannfestivalen – Den store Ålgårdfesten! 15-18 august

Det savnes tilbakemelding på vakter til Vannfestivalen.

Har ditt lag meldt tilbake hvilke vakter dere kan ta?

2014vannfestivalenMona har sendt ut info om vakter vi i ÅHK skal ha. Det kjekke med denne dugnaden er alle de blide og glade Gjesdalbuane du skal hjelpe en gang i perioden 15 – 17 august.

Så sjekk om du ikke har fått mail fra oppmaen elle oppkånå om vannfestivalen og ta ei vakt!