Treningstider oppdatet – Lagledere under oppdatering

WorkInProgressSiste møte og innspill rundt treningstider er gjennomgått. Det er en utrolig vanskelig å få satt opp treningstider. Det er få haller. Litt vanskelige tider. Klister ikke klister. 

Treningstider skal nå være oppdatert på nettsidene. Sjekk ditt lag med excel arket. Du kan laste ned treningstidene i Excel arket. MERK: Egen fane for Figgjohallen.

Det jobbes videre med trener/oppmenn på nettsidene til de enkelte lag.  Dette blir ferdig iløpet av uka.

Treningstider 2014 – 15_ endelig fra komiteen pr 1908

Work in Progress er engelsk og betyr at arbeid er igangsatt 🙂