Oppstramming når det gjelder klisterbruk

Minner om klisterbruken i Gjesdalhallen – og viser til «Regler for klisterbruk» i infoheftet.

Husk at hvert lag har plikt til å fjerne klister fra bane og redskapsrom etter trening/ kamp.
De lagene som har lov å bruke klister, SKAL i løpet av en uke bruke minimum 10 minutter til fjerning. Klister er IKKE lovlig å bruke i garderobe.

Konsekvenser av at det slurves med dette er i første rekke at ÅHK blir ilagt bøter fra kommunen for ekstra rensing av hallen.

I neste instans blir det innført klisterforbud for de lagene som ikke overholder retningslinjene. Det vil bli gjennomført stikkprøver fremover etter treninger.

Hvis noen er uenig i dette, eller har innvendinger i saken, så bes de kontakte Sportslig utvalg.