Til trenere i Ålgård HK og Figgjo Håndball

Vi har gleden av å invitere deg som trener til det første «Treneforum» i ÅHK!

Møtet avholdes Onsdag 12.november kl 21:00 i kafeen i Gjesdalhallen.

Hovedsak dette første møtet er «Den Røde Tråen» (se vedlegg).

Bakgrunn: Styret og Sportslig utvalg har i fellesskap et arbeid pågående for å lage en strategi for ÅHK. Som et ledd i dette arbeidet har Sportslig utvalg ansvar for å utvikle en sportslig plan inkludert en rettledning til trenere, som like mye er et hjelpemiddel og en veilledning. Forslaget til rettledningen «Den Røde Tråden» ligger vedlagt denne utsendelsen, og ber om at dette dokumentet leses gjennom før trenerforum.
Møtet ledes av Jan Terje Hetland.
Trenerforumet blir i fremtiden et møtested  for alle trenere, både for å utveksle erfaringer og meninger, men like viktig er å bli kjent med hverandre. Og vi tror at dette blir en viktig arena for å bygge klubben videre.
Velkommen skal dere være! 🙂
Last ned dokument ÅHK DenRødeTråen – v4

Med vennlig hilsen
Sportslig Utvalg i  ÅHK