Loddbøker – julelotteriet 2014

Vil minne alle på at det nærmer seg frist for innlevering av loddbøker

Siste frist er satt til 28.11.14.

Når oppmann/ trener har fått inn alle loddbøkene settes penger inn i Sparebanken 1 SR bank, på kontonr som dere fikk utlevert på listen dere fører regnskap på. Merk innskuddet med julelotteriet 2014.

Utregnet regnskapsark og kvittering fra banken leveres Arvid Hegreberg eller Camilla Trones senest 1. desember kl 18.00.

Trekning 1. Desember og utlevering av fenalår på medlemsdagen til klubben på Magneten sport 3 desember.

Mvh Camilla