Forenklet omberamming 8. – 14. desember 2014

annonucementKlubbene får også i år muligheten til forenklet omberamming av kamper i vårsesongen. I forbindelse med terminlistearbeidet for siste del av sesongen, ønsker vi å komprimere kampene i hallene slik at det blir minst mulig pauser mellom kampene. Lagene har derfor i uke 50 (8. – 14. desember) muligheten til omberamminger uten å måtte skaffe og betale dommere selv.

Tilbudet gjelder omberamming av kamper i regionens serier som skal spilles våren 2015, og søknad må være regionen i hende i løpet av uke 50 (8. – 14. desember 2014). Tilbudet gjelder ikke 2. og 3. divisjonskamper, Aktivitetsseriekamper, HU-kamper eller Minihåndball.

Vi oppfordrer alle berørte lag til å gå gjennom terminlisten for vårsesongen og gjøre nødvendige endringer nå. Da sparer klubben dommerutgifter og terminlisten blir mer forutsigbar.

Det søkes om omberamming elektronisk, og det må som vanlig gjøres avtale med motstander og sjekkes at hall er ledig.

Det er også en del kamper som står uten dag og klokkeslett som vi må få terminfestet. Hjemmelaget må snarest sende regionen beskjed om treningstid (dag, klokkeslett og hall) slik at vi kan få berammet kampene. Dersom administrasjonen ikke får beskjed om treningstid, vil kampene bli plassert der vi finner ledig halltid.

Alle lag, uansett om de har søkt om omberamming eller ikke, må før serien starter i januar ta ut nye terminlister for våren 2015. På grunn av komprimering av kamper i hallene kan deres kamper ha fått ny tid for kampstart.

Denne meldingen er sendt alle klubbenes e-postadresser. Klubben bes videresende til aktuelle personer i sin klubb.