DAGLIG LEDER/ADMINISTRASJONS ANSVARLIG

Ålgård Håndballklubb søker daglig leder/administrasjonsansvarlig i inntil 80% stilling. Stillingen gir rom for den som ønsker å forme sin egen hverdag, og en stor utfordring og unik mulighet til utvikling for den rette personen som ønsker å bli med i klubben!
Hovedoppgaver:

  • Utvikle strategi og planer i samarbeid med styret og sportslig utvalg i klubben.
  • Administrere den daglige driften av klubben og utføre oppgaver som hører under stillingens ansvarsforhold.
  • Ansvar for samarbeidsavtaler og innkjøpsavtaler.
  • Drifte den sportslige organisasjonen i henhold til klubbens strategi og mål.
  • Arbeide aktivt for å videreutvikle det gode miljøet og kulturen i klubben.

Vi søker en person med erfaring fra ledelse og administrasjonsarbeid, og som er levende opptatt av idretts- og organisasjonskultur, og sportslig utviklingsmiljø. Kjennskap til økonomistyring og dataverktøy er en stor fordel.
Arbeidssted vil være på Ålgård i Gjesdal kommune. Lønn etter avtale.

Ålgård Håndballklubb er i sterk utvikling, både sportslig og organisasjonsmessig. Økende medlemstall vitner om en klubb i vekst, og som er verdifull for nærmiljøet. I dag har vi over 30 lag som er påmeldt i seriespill, har kvalifisert J18 lag til sluttspill nasjonal serie, (Lerøy), og A-lag Damer i 2.divisjon. I tillegg har vi i år for første gang et HC lag i seriespill for Ålgård.
Vi ønsker at klubben skal fortsette den gode utviklingen med fokus på god kultur, godt miljø og sportslig tilbud for alle, både bredde og satsing. Derfor trenger vi deg!
Søknad med CV sendes elektronisk til Geir Pedersen g.pedersen@lyse.net.

Søknadsfrist 30. januar 2015.