Årets vinnere av ÅHKs Fenalårlotteri 2015

Her er årets vinnere av Ålgård Håndball sitt julelotteri – Fenalår lotteri

Marianne Bakka
Siv Søfringstøl
Torger Idland
Thomas Eikum
Aud Tjåland
Ivar Roda
Gaute Haukali
Julian Ravndal
Rangnhild Nærnes 2 stk
Kaisa Emilie Tønnesen
Aleksander Solgård
Magritt Wiggen
Katrine G Gilje
Mathilde Sølyst
Tuva Lorentzen
Jonas Vaule
Edvin Tangen
Sofie Madland
Åse& Svein Søyland
Jane Edland
Oddvar Lima
Ragnhild Idsø
David Nevland
Fam Rame

Gevinsten leveres ut på ÅHKs klubbkveld på Magneten Sport 16.desember kl 16:00-20:00.

About Kristine Jøntvedt

Daglig leder i Ålgård Håndballklubb Stiller på styremøter Ikke stemmerett på Årsmøte