Velkommen til Årsmøte i ÅHK 19.april kl 19:00

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Årsmøtet 19.april kl 19:00. Husk at saker må være styret i hende innen 5.april. Send til post@algard-hk.no

Last ned Årsmelding 2015/2016 (pr 14.04)

Les NY Lovnorm for idrettslag

innkalling

 

Årsmøte 2016

Styret i Ålgård Håndballklubb ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte

 • Tid: Tirsdag 19. april 2016 kl 19:00
 • Sted: Gjestal Gjestgiveri, Opstad
 • For å ha stemmerett må du være medlem i ÅHK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde kontingent.

Saksliste

 • Sak 1: Åpning – Godkjenning av stemmeberettigede
 • Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Sak 3: Valg av dirigent, referent og 2 til å undertegne protokollen
 • Sak 4:Fastsettelse av medlemskontingent
 • Sak 5: Styrets årsberetning, herunder sportslig utvikling(SU) og øvrige beretninger
 • Sak 6: Regnskap og revisjonsrapport for 2015. Budsjett 2016
 • Sak 7: Revidert lov for Ålgård Håndballklubb. Bakgrunn for saken: NIF har laget en ny lovnorm og alle idrettslag må derfor vedta en revidert lov.
 • Sak 8: Innkomne forslag. Forslag sendes til post@algard-hk.no senest to uker før møtet.
 • Sak 9: Valg
  • a) Leder og nestleder av styret
  • b) Styremedlemmer
  • c) Kontrollkomité
  • d) Valgkomité
  • e) Representant til NHF-tinget og møter i de organisasjoner ÅHK er tilsluttet

About Kristine Jøntvedt

Daglig leder i Ålgård Håndballklubb Stiller på styremøter Ikke stemmerett på Årsmøte