Aktivitetstilbud etter skoletid?

Ålgård Håndballklubb vurderer å starte opp med aktiviteter for barn etter skoletid fra høsten 2020.

Vi ser for oss aktiviteter for barn i alderen 3.-7.klasse. Gjerne muligheter for å være med en eller flere dager i uken.

Vi tenker at 1.-2.klassingene har et godt tilbud på skolene, så i første omgang så gjelder det ikke disse. Vi vet at veldig mange av 3.-4.klassingene velger å ikke gå på SFO og tilbringer mange timer alene. Det er også mange 5.-7.klassinger som ønsker å ha tilbud om aktiviteter.

For å sjekke om det er interesse for å ha dette opplegget så ber vi dere fylle ut etter beste evne for å hjelpe oss til å lage et opplegg som passer for barn i denne aldersgruppen.

Du kan krysse av i flere bokser 🙂 – Her

About Kristine Jøntvedt

Daglig leder i Ålgård Håndballklubb Stiller på styremøter Ikke stemmerett på Årsmøte