Ålgård Håndballklubb informerer

Ålgård Håndballklubb har, i likhet med storparten av de norske klubbene, sendt permitteringsvarsel til klubbens ansatte.

Bakgrunn for permitteringen er i den alvorlige situasjon som har oppstått som følge av tiltakene som skal hindre spredning av coronaviruset. Dette er på ubestemt tid. Styret vurderer situasjonen kontinuerlig. 

Norges Håndballforbund av avlyst alle kamper ut sesong, dette gjelder for alle lagene i klubben. Ålgård Håndballklubb har vært nødt til å avlyse både kamper, arrangement, håndballtreninger, tematreninger og andre arrangementer de nærmeste måneder.

Gjesdal Kommune har også stengt alle haller, treningssentre og idrettsanlegg.

Markedsmedarbeider er permittert 100% av sin stilling i klubben.  Daglig leder og hovedtrener i klubben skal være permittert i 80% av sine stillinger slik at vi kan drifte det mest nødvendige i denne prosessen. Økonomi, bygging av ny hall og sørge for at spillerne får oppfølging og veiledning i denne krevende perioden, spillerlogistikk til en ny sesong og legge planer for hvordan ÅHK skal komme sterkere utav denne situasjonen.

Det er nå det gjelder å stå sammen, vi skal være sterke sammen uten å være fysisk sammen.

Vi skal være klare til å starte opp lagene våre, nye tilbud til nye medlemmer, ha et robust damelag som skal være i spydspissen når vi etterhvert får innta en normal hverdag igjen og vi skal få flytte inn i en fantastisk storstue av en arena.   

Oppfordrer alle til å følge gjeldene karanteneregler og annen gjeldene retningslinjer fra FHI. Oppfordre alle til å holde seg fysisk i form, enten i form av inne/ute trening og fantasien kan settes på prøve.

Viktig med gode spise og sove rutiner, slik at en holder mest mulig normal døgnrytme i en utfordrende tid for alle.

Hilsen Styret i Ålgård Håndballklubb

About Kristine Jøntvedt

Daglig leder i Ålgård Håndballklubb Stiller på styremøter Ikke stemmerett på Årsmøte