Innkalling til årsmøte i Ålgård Håndballklubb

Årsmøtet vil i år bli avholdt digitalt 25.mars 2021 klokken 19:00, så sant ikke smittevernreglene tilsier at vi kan gjennomføre fysisk møte. Ved fysisk møte blir det i Ålgårdhallen.

Innmelding av eventuelle saker fra våre medlemmer må sendes inn senest innen 11.mars til styreleder på mail leder@algard-hk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte – og forslagsrett.

Påmeldingsfrist var innen 24.mars.

Link for møtedeltagelse, ved digitalt møte, vil bli sendt ut på mail til de som er påmeldt på møtedagen.

Om noen av våre medlemmer ønsker bistand i forhold til å kunne delta digitalt ber vi dere skrive dette i merknadsfeltet ved påmelding.

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen styret

About Siv Støfringstøl

Nestleder i styret