Aldersklassen 13-14

Aldersklassen 13-14
Generelt
 • Trene mer på faste spilleplasser. (stigende kurve)
 • Alle spillere skal minimum kunne spille på 2 plasser
 • Oppførselsregler skal overholdes
 • Alltid oppvarming
Tilvenning til
 • Gjenlegging av ball
Kunne
 • Hoppskudd / kantavslutning
 • Pådrag
 • Bryte ballbane
 • Ulike finter begge veier
 • Dabbe / sprett sikkert i 75% – 80% fart
 • Grunnspill med støting
 • 6:0 og 5:1 forsvar
 • Ving overgang
 • Innspill til strek
Kjennskap til
 • Alle stamskudd varianter
 • Taklinger
 • Russer (enkel), Tsjekker og Polakk
 • Blokk
 • Enkelt kryss og gjenlegging
 • Plass-skifte og Backovergang
 • Organisert returløp
 • Organisert rush (-spill)
 • Opprulling av kant
 • Innspill strek
 • Forstå og utnytte svake punkter hos motstander
Målvakt
 • Fokus på grunnbevegelser
 • Paradetrening på alle typer skudd
 • Spesifikk målvaktrening – Smidighet, teknikk, spent
 • Presisjon i utkast, korte og lange
 • Reaksjonstid
 • Trene på å lokke skudd dit en vil
 • Starte med å tilegne seg sin “egen stil”
Forsvar
 • Jobbe med 3:2:1 forsvar i tillegg til 6:0 /5:1
Angrep
 • Jobbe med ankomstspill
Sosialt
 • Disiplin og etikk, (hilse på trener, rydde, hjelpe til ved øvelser, takke for trening).
 • Lære god oppførsel overfor med-/motspiller, dommere, trenere og lagledere
 • Alle spillere skal spille
 • Foreldremøter
 • Rødspættecup
 • Starte med topping av lagene, samt hospitering.