Aldersklassen 9 år

Aldersklassen 9 år
Generelt
 • Treningen skal være preget av lek og moro, og fokus på lek når en jobber med øvelser
 • Forsatt ”leke” mest mulig i øvelsene
 • Mest mulig ballkontakt og “ballbehandlinger”
 • Mestring og utfordringer i øvelser er nøkkelen til utvikling.
Tilvenning til
 • Tekniske ballferdigheter
 • Kast og mottak i bevegelse
 • Raskere ballbehandlinger/pasninger i spill
 • skuddfinte
 • underarmskudd
 • Lære å bevege seg i ballretningen i forsvar, blokkere, støtte og hjelpe sin nærmeste forsvarsspiller
 • Finter (tobeinsfinte, piruett)
 • Pådrag/viderespill
 • Opprulling av kant
 • Gjennombrudd i spill
 • Fallteknikk
Kunne
 • Støtkast-piskekast
 • Hoppskudd (3 skritt regel)
 • Grunnskudd (3skritt regel)
 • Avslutning fra kant
 • Dabbe ballen i bevegelse
 • Pasning til nærmeste spiller
 • Motta ball fra kort og lang avstand
 • Forflytte seg sideveis i forsvar med hendene opp
Kjennskap til
 • Spilleregler
 • Oppførselsregler (grunnleggende)
Generelle krav
 • Motoriske ferdigheter skal fremmes mest mulig
 • Alle ferdigheter skal “lekes” inn for spillerne
 • Trene på alle spilleplasser – både forsvar
  (inkl. målvakt) og angrep
Målvakt
 • Møte ballen
 • Trene på parering av skudd
 • Igangsetting
 • Alle spillere bør stå i mål
Sosialt
 • Lære god oppførsel overfor med-/motspiller, dommere, trenere og lagledere
 • Fokus på god lagånd
 • Alle spillere skal spille (maks 6 spillere på et lag)