Årshjul Styret

Styret i ÅHK setter opp en årsplan over planlagte møter. Her står også faste hovedaktivitetene som tas opp i styremøtene i tillegg til de andre sakene som kommer.
Oppdatert pr 28.06.2016 – Settes normalt til Tirsdager Klokken 19:00

Årsplan – Ålgård Håndballklubb 2016-2017

Styremøte 24.05.16 Konstituering av nytt styre

Innmelding Brønnøysund, oppdatering i sportsadmin og Min Idrett
Utarbeidelse årshjul neste sesong
Fordeling av arbeidsoppgaver

Styremøte

Oppdatert 30.05.16

21.06.16 Planlegge Kick Off – Westernbyen (hva må vi ha klart før august, dato må ut tidlig så vi får med oss flest mulig)

Fygaren – hvilken modell går vi for i år?

Saker fra årsmøtet/årsmeldinger som må tas tak i? (Leder i valgkomiteen og rep. NHF tinget)

Planlegge sesongkort, pris og utlevering av disse til sponsorer, samt inngangspris A lagets kamper

Status samarbeidsmøter

Oversikt treningstider, treneroversikt og oversikt kompensasjon for høsten 2016.

Økonomi

Medarbeidersamtale gjennomføres av styrets leder/og eller nestleder med DL. Oppfølging om 6 mnd. (kun til informasjon)

Kort status/info fra DL – Planlegge oppstart i august
Drakter/ uttak fra hummel
Nøkkelbrikker og nøkler generelt

Utstyrsbehov

Nye klisterrutiner og rydding generelt i hall/garderobe

Politiattester

Styremøte

Oppdatert 30.05.16

23.08.16  Nettsiden ferdig oppdatert med trenere, oppmenn, treningstider og eventuell annen generell informasjon/skjemaer (velkommen til klubben, org. av ÅHK, den røde tråd og ulike skjemaer)
Status Kick Off – er alt under kontroll?Kartlegge behov opplæring sekretariat, samt sette datoer. (Gjelder særlig lag fra 12 år og oppover)Status dommerkurs, foreldre og trenermøter.Halvårsregnskap
Kort status/info fra DL
Status overtrekkdresser til nye trenere/oppmennUlike aktiviteter frem mot julOrganisering av medlemslister, alle trenere/oppmenn må være registrert i ÅHK. Klubben betaler satt sum
Kick Off

Oppdatert 30.05.16

Onsdag
7.09.16
18:00 Oppstartmøte for alle med verv i klubben (komitemedlemmer, trenere og oppmenn)

Samle flest mulig, inspirere, motivere, fellesskap, samt gi generell informasjon og presentere personer i klubben.

Styremøte

Oppdatert 30.05.16

20.09.16 Kort info fra markedskomiteen, Sportslig Utvalg, aktivitets og driftskomiteen i forhold til oppstart. Er de ulike prosessene i rute? Noe vi må huske til neste sesong?

Økonomi

Status hederstegn

Kort status/info fra DL
Oversikt betalte lisenser

Søknad om kommunale midler

Styremøte 25.10.16 Invitere valgkomiteen inn for å gjennomgå valg 2017

Status Fygaren, holder vi fremdrift?

Påbegynne budsjett 2017

Nominasjon årets idrettspris

Økonomi

Kort status/info fra DL

Medlemskontingent utsendt/innbetalt

Styremøte

Oppdatert 30.05.16

22.11.16

 

 

Status Fenalårlotteri
Rapport fra økonomikomiteen og foreldregruppe?
Evaluering av sesongen så langt; sportslig utvalg
Styremøte EXTRA 13.12.16 Ekstra Styremøte. Kort møte.
Styremøte 17.01.17 til

24.01.17

Forberede søknad kommunale midler
Møte samarbeidsklubber styret/SU
Status Kristiansandsturnering t.o.m J/G12
Status Rødspette fom J/G13
Evaluere samarbeidsavtaler med andre klubber
Styremøte 14.02.17
21.02.17
Arrangere møte SU/trenere/samarbeidsklubber vedr neste sesong

Årsregnskap klart
Trenerkompensasjon våren
Forberedelse 17. mai
Forberede årsmelding/årsmøte inkl. innkalling
Status Vårlotteriet
Gjennomgang/revurdering av vedtektene
Forberede avslutningsfest: innsatspokaler, lodd?
Utpeke lag (J13) som skal være med å rydde til/fra
Gjennomgang med valgkomiteen
Trenerkompensasjon

Styremøte 14.03.17 Forberede årsmøte
Årsmøte NY TID! 29.03.17 20:00  Gjestal Gjestgiveri
Medarbeidersamtale April 2017 Styreleder og nesteleder gjennomføre med.arb.samtale med daglig leder
Årsavslutning 26.04.17 18:00 UtlodningPremiering/innsatspokaler
Styremøte
NYTT STYRE
02.05.17 Konstituering av nytt styre + innmelding Brønnøysund
Utarbeidelse årshjul neste sesong
Fordeling av arbeidsoppgaver
Evaluering Rødspettecup & Umbro