1. Formålet med informasjonsheftet

1. Formålet med informasjonsheftet

 • Å bringe viktig informasjon til Ålgård Håndballklubbs støtteapparat.
 • Å sikre at alle med interesse i klubben vet hva ÅHK sine mål er.
 • Å sikre kontrollert gjennomføring av det arbeidet som utføres i klubben.
 • Å sikre at det arbeidet som gjennomføres i klubben tilfredsstiller relevante krav.
 • Å sikre at de tillitsvalgte kjenner de oppgaver de har påtatt seg.
 • Å sikre at nøkkelinformasjon om klubben tilfaller kommunen ved kulturkontoret og håndballkretsen.
 • Å forbedre den interne kommunikasjonen og informasjonsflyt på alle plan og bedre informasjonen internt i klubben.

Andre viktige informasjonskilder for klubben er Fygaren, som distribueres en gang årlig til alle husstander på Ålgård, og hjemmesiden www.algard-hk.no.

a. Målsetting for Ålgård Håndballklubb – neste 3-5-års periode

Overordnet mål

 • Å ha et best mulig sosialt miljø i klubben.
 • Å kunne gi et så godt sportslig tilbud til medlemmene som mulig ut fra de ressurser klubben har.
 • At rekruttering til seniorlag skal hovedsaklig skje fra egne rekker. Derfor må vi sikre størst mulig bredde av spillere i aldersbestemte klasser og ta vare på og utvikle hver enkelt spiller.
 • Å ha et damelag etablert i 2 divisjon.
 • Selv administrere guttelag til og med 16 år, og alle jentelag.
 • Å rette seg etter de lover og regler som er satt av Rogaland Håndballkrets i regi av Norges Håndballforbunds vedtekter.

Delmål

 • Øke trenerkompetansen gjennom riktig rekruttering og deltakelse på kurs.
 • Ta vare på spillere som slutter, og prøve å rekruttere disse til verv i ÅHK.
 • Fokus på rekruttering i aldersklasser med få spillere.

Virkemiddel for å nå våre målsetninger

 • ÅHK er en stor klubb i kretsen som kan via profilering/stort engasjement gjøre oss populære fra J15 og til seniornivå når spillere fra andre klubber vurderer klubbskifte.
 • Skoleturnering/Natturnering.
 • Samarbeid med andre klubber på aldersbestemte lag.
 • Delta på trenerkurs som arrangeres/arrangere kurs lokalt.