10. Retningslinjer for valgkomiteen

10. Retningslinjer for valgkomiteen

Oppgaver

  • I sammen med styret, sørge for at klubben til en hver tid har en organisering som er hensiktsmessig.
  • I god tid før årsmøtet presentere for styret en innstilling på komitesammensetning.