11. Trener og lagleders/oppmanns ABC

11. Trener og lagleders/oppmanns ABC

Trenere og lagledere/oppmenn er viktige personer i alle lag. Mange spillere har lederne som forbilder, både på og utenfor banen. Ledernes oppførsel og holdninger blir gjerne en norm for hvordan de unge også vil opptre. Dette gjør at det er ansvarsfullt å være trener eller lagleder/oppmann.

Trenerne og lagledere/oppmenn i Ålgård Håndballklubb skal støtte hverandre for å gjøre hverandre gode.

Følgende punkter skal gjelde for treninger, kamper og turneringer

 • Vær ute i god tid.
 • Etter treningene skal alt utstyr (baller, vester, kjegler etc.) ryddes på plass.
 • Sørg for at førstehjelpsvesken er på plass, og at den inneholder nødvendig utstyr (ispose, tape, saks, plaster etc.). Ved mangler, kontakt materialforvalter.
 • Påse at spillerne er korrekt antrukket (riktig kombinasjon av kampdrakt), og at kamprapporten blir korrekt utfylt.
 • Hilse på dommerne og motstandernes lagledere, og ønske dem lykke til.
 • Støtte spillerne gjennom oppmuntrende opptreden; kommentarer skal være konstruktive! Spillere som har gjort sitt beste, fortjener alltid ros, uansett resultat.
 • Din opptreden påvirker spillerne, positivt eller negativt. Vær positiv overfor egne spillere, motstandere og dommere. Alle kan gjøre feil!
 • Dommerne gjør en viktig og vanskelig jobb. Unngå negative tilrop mot dommerne selv om du er uenig i avgjørelsen. Dette gjelder også fra tribunen. Husk ditt ansvar som forbilde.
 • Påse at spillerne takker motstanderne for kampen, uansett resultat. Takk selv både dommere og motstandernes lagledere. Ta både seier og tap med fornuft.
 • Når dagens kamp gjennomgås, er det meget viktig å være konstruktiv, og å fremheve det positive. Legg vekt på å behandle spillerne rettferdig. Unngå å favorisere.
 • Etter sesongslutt skal lagets årsrapport leveres styret, sammen med klubbutstyr og lagets draktsett.