14. Medlemsinnsats

14. Medlemsinnsats

Alle familier/lag må delta på noen dugnader i løpet av sesongen. Dette gjelder både for lag og spillere.

Alle medlemmer får utdelt loddbøker 2 ganger i året. Dette er en viktig inntektskilde for klubben, der alle medlemmer selv har mulighet for å gjøre en enkel dugnad. Noen velger å ”kjøpe” loddboken selv, mens andre vil gjøre denne dugnaden – og ÅHK kan da holde medlemskontingenten på et lavere nivå.

Klubbdugnader: foreldre/foresatte og evt. spillere hvor dette lar seg gjøre (i henhold til arbeidsoppgaver/krav til alder).

Dugnader i forbindelse med arrangement i hallen så som sekretariat, bu-salg, årsfest etc.: foreldre/foresatte.

Inntekter fra dugnader klubben tar på seg tilfaller klubben i sin helhet. Klubbdugnader skal ha fortrinn fremfor lagsdugnader. Lag som bidrar til å skaffe inntekter via klubbdugnader vil kunne tilgodeses mer enn andre i forbindelse med midler til turneringer etc.

Lagsdugnader vil fortsatt være tillatt. Det er bare positivt at noen tar initiativ til, og gjennomfører dugnader i andre kommuner hvor inntektene skal gå til eget lag, forutsatt at samme lag bidrar med sin andel i klubbdugnader. Inntekter fra slike dugnader går direkte til klubben. Laget får så tilbakebetalt 70 % av inntektene i forbindelse med turer/arrangement, mens 30 % går til drift av klubben.

Medlemskontingent/lisens

Informasjon om medlemskontingent og medlemskap finner du på vårt nettsted.

Trenere/oppmenn og medlemmer av styre og komiteer er automatisk medlemmer av klubben, men betaler ingen medlemskontingent. Klubben betaler lisens for de trenere som trener lag fra nivå 18 år og oppover, jfr. NHFs retningslinjer.

Trenere og lagledere/oppmenn er ikke fritatt for å betale medlemskontingent for sine barn.

En spiller som ikke har betalt kontingent (og lisens for dem det gjelder), får ikke spille kamper. Lagleder/oppmann er ansvarlig for å påse at kontingent er betalt.

Spiller som slutter i løpet av sesongen får ikke tilbakebetalt kontingent.

Forsikringer: Ålgård Håndballklubb benytter seg av NHFs regler for bruk av lisens ved ulykkesforsikring