5. Retningslinjer for sportslig utvalg

5. Retningslinjer for sportslig utvalg

Oppgaver

 • Utforme sportslig plan- og satsning for Ålgård Håndballklubb.
 • Forme strategi for trening, utvikling og mål for de aldersbestemte lagene.
 • Sørge for at alle spillere har et sportslig tilbud på sitt nivå.
 • Være bindeledd mellom styret og trenerne, og sportslig leder har møteplikt i styret.
 • Utarbeide forslag til fordeling av treningstider og vedtar til de enkelte lag.
 • Fremme spillerutvikling ved å informere om/arrangere kurs, trenerseminar m.m., herunder skaffe ressurspersoner til klubben for å instruere og motivere trenere og spillere.
 • Gjennomføre regelmessige trenermøter, der alle lag har fast kontaktperson i sportslig utvalg.
 • Sammen med foreldre, skaffe trenere på aldersbestemte lag og ta ansvar for disse.
 • Utforme spillerkontrakter for seniorspillere sammen med støtteapparat ved sesongstart (f.o.m. spill i 2. div eller høyere). Kontrakter med økonomisk innhold skal godkjennes av styret.
 • Tilrettelegge for disponering av spillere i henhold til gitte retningslinjer. Dette i samråd med relevante lagledere, spillere og styret.
 • Informere aktuelle lag om klisterreglementet i Gjesdalhallen.
 • Oppdatert «Årshjul for SU» og «Trenerens ABC» skal alltid ligge tilgjengelig på nettsiden.
 • Være med i turneringsoppsett og arrangement.