6. Retningslinjer for aktivitetskomiteen

6. Retningslinjer for aktivitetskomiteen

Oppgaver

 • Komiteen skal peke ut en koordinator/leder som skal være komiteens kontaktperson.
 • Koordinere og administrere fenalårslotteriet før jul og vårlotteriet.
 • Skaffe og koordinere dugnader.
 • Koordinere anskaffelse av klubbeffekter som T-skjorter, gensere osv. i samarbeid med styret.
 • Holde oversikt over draktsett.
 • Turneringsansvar. Planlegge og koordinere alle klubbens turneringer, og ha oversikt over hvem som deltar på hva. Planlegge skoleturnering og miniturnering, herunder merke opp baner og å skaffe dommere og folk til sekretariatet. Anskaffe premier til miniturnering og skoleturnering.
 • Ansvar for anskaffelse og utdeling av diplomer og innsatspokaler til de forskjellige lag ved årsslutt.
 • Organisere salg av inngangsbilletter ved seniorkamper ved spill i 2 div. eller høyere.
 • Henge opp plakater som bekjentgjør ÅHK sine hjemmekamper i nærområdet.

Materialforvalter

Materialforvalter er en egen funksjon som sorterer under aktivitetskomiteen. Materialforvalterens oppgaver og ansvar er:

 • Anskaffe og holde oversikt over klubbens fellesutstyr. Ved større kjøp kreves avklaring med styret.
 • Anskaffelse og distribusjon av klister/klisterfjerner, isposer, tape og annet forbruksmateriell.
 • Ansvar for orden i rekvisita skap og redskapsbu/ballskap.
 • Ved sesongstart, påse at alle lag har egen utstyrt førstehjelpskoffert.