7. Retningslinjer for markedskomiteen

7. Retningslinjer for markedskomiteen

Oppgaver

  • Komiteen skal peke ut en koordinator/leder som skal være komiteens kontaktperson.
  • Administrere eventuell scoringsklubb.
  • Skaffe sponsorer og videreføre eksisterende sponsorkontrakter.
  • Skaffe annonsører og reklameinntekter til Fygaren og reklameskilt i hallen.
  • Sørge for at reklamekontrakter for draktreklame blir fulgt opp.
  • Planlegge og koordinere eventuelle andre inntektsbringende tiltak.