8. Retningslinjer for informasjonskomiteen

8. Retningslinjer for informasjonskomiteen

Oppgaver

  • Ansvar for at Fygaren kommer ut hver høst.
    • Sørge for at det blir et innholdsrikt blad.
    • Ha kontakt med samarbeidspartnere.
  • Være pådriver for oppdatert og levende nettside.
  • Bruke sosiale medier for å formidle informasjon.