9. Retningslinjer for driftskomiteen

9. Retningslinjer for driftskomiteen

Oppgaver

  • Komiteen skal peke ut en koordinator/leder som skal være komiteens kontaktperson.
  • Sørge for bemanning i bua og sette opp bemanningslister med foreldre fra de enkelte lag etter RHKs terminliste og aktivitetsliste for Gjesdalhallen. Oppdatert bemanningslistehenges opp på kjøkkenet. Trenere og andre komitemedlemmer skal helst ikke benyttes.
  • Sørge for innkjøp av varer for salg i bua, og være påpasselig så en unngår at noen varer går ut på dato. NB! Vær obs ved turneringer – tilstrekkelig vareutvalg.
  • Sørge for hjemmebakt og vurdere vareutvalget.
  • Sørge for å fastsette priser og ha en oversikt over priser sentralt oppslått.
  • Sørge for opplæring og rettledning av nytt personell.
  • Vaktansvarlig møter 45 minutt før kampstart og utfører gjøremål i henhold til instruks. Bua skal være operativ minst 20 minutter før arrangement starter.