Infohefte 2013-2014

I Infohefte finner du mye nyttig informasjon om Ålgård Håndballklubb, blant annet beskrivelser av de retningslinjer som til enhver tid ligger til grunn for arbeidet klubben utfører. Revidert juni 2013. Infohefte er utarbeidet gjennom flere år og blir oppdatert årlig gjennom en strategisamling.

Velg kapittel eller vis hele Info Hefte i menyen til høyre.