Klubbinfo

Ålgård Håndballklubb fyller 30 år i 2016, og er blitt en voksen klubb. Klubben ble stiftet 8. september 1986 og ble senere opptatt som medlem i Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund.

Bredt spekter og høy aktivitet

Fra en sped start i sesongen 1986/87, med fem treningstimer i hallen og 4 lag, har klubben nå over 30 lag i seriesystemet. I tillegg kommer veldig stor aktivitet innen minihåndball for aldersgruppen 6 – 8 år,  samt samarbeidslag med Figgjo og Hana.

Økt aktivitet stiller økte krav både til administrasjon, komiteer, trenere, støtte rundt lagene og økonomi. Klubben nærmer seg nå en «omsetning» på over 2 millioner, og bare påmeldingsavgifter i serie og turneringer koster rundt kr. 200.000. Alt arbeid, bortsett fra daglig leder, trenerjobben for damelaget, blir utført på dugnad, noe som trekker store veksler på enkeltpersoner.

Utfordringer videre

Klubbens utfordringer fremover blir å få til et sportslig opplegg som tar hensyn til både bredde og de som vil satse på sin idrett, skaffe kvalifiserte trenere, ha et støtteapparat som sikrer god gjennomføring av arrangement og andre aktiviteter samt sikre en solid økonomi. Dette vi kreve bidrag fra foreldre og spillere. Med god innsats fra mange blir det kjekt å bidra, med for store veksler på noen få blir det tungt og folk blir utbrente. For å bringe klubben videre er det en forutsetning at foreldre på hvert lag både bidrar inn mot laget og inn mot klubben.

De siste årene har også hallkapasitet vært en utfordring. I tillegg til å ta i bruk gymsaler og treningssenter – jobber klubben aktivt for å løse dette.