Rettigheter som medlem i Ålgård Håndballklubb

Medlemskap i Ålgård Håndballklubb har litt ulikt innhold for de ulike aldersgrupper, men her følger informasjon om hva medlemskapet inneholder når det gjelder retter og plikter. Vi ber alle spillere, foreldre/foresatt, trenere, oppmenn og andre med verv i klubben å lese informasjonen nøye. Heftet vil bli revidert minimum 1 gang pr år og siste versjon vil alltid være tilgjengelig på nettsiden med dato for revidering.

Rett til å delta på treninger

Den som er medlem i ÅHK har rett til å delta på trening i sin aldersgruppe. For at nye rekrutter skal få mulighet til å gjøre seg kjent med håndballspillet, får de anledning til å trene en periode, inntil 1 mnd, før de før de betaler medlemskort. Det gis også rett til å delta på treninger med ressurspersoner som klubben inviterer inn.

Rett til å delta på kamper og turneringer

Det kreves at den enkelte er medlem før hun/han kan spille kamper for klubben.
Alle lag har rett til å delta på inntil 2 turneringer pr sesong som dekkes av klubben.
For mer detaljer henvises det til punktet turneringer.

Forsikring

For spillere under 13 år dekker også medlemskapet en generell idrettsforsikring. Fra og med det kalenderåret spilleren blir 13 år, må det tegnes en egen forsikring, som de fleste vil kjenne som «lisens». Denne må også være betalt før spillerne kan spille obligatoriske kamper. Mer opplysning om lisens finnes på nettsidene til Håndballforbundet. www.handball.no

Rett til å møte på klubbkvelder og benytte seg av klubbens rabattavtaler

Klubben har avtale med sportsforretning, inneværende periode, gjelder det Magneten Sport, Stasjonen/ Amfi Ålgård. I samarbeid med Magneten sport arrangeres det årlig, to eller flere, klubbkvelder hvor klubbens medlemmer tilbys gode tilbud på håndballutstyr.
Klubben har også avtale med butikken som gir rett til 15% rabatt på treningsklær/sko og håndballutstyr. På klubbkveldene økes denne rabatten til 25%, og vi får da også 15% rabatt på resten av sortimentet.

Rett til bruk av felles treningsutstyr

Dette gjelder også tilgang til baller for spillere opp til 14 år. Eldre spillere holder egen ball.

Spillerdrakt

En spillerdrakt varer 3 – 5 sesonger avhengig. Draktene er klubbens eiendom, men alle spillere får låne drakt ved sesongstart. Disse leveres inn ved sesongslutt.