Revisorer

Revisor har ansvar for gjennomgang av klubbens regnskap for å sikre at dette er i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

[members-list id=9 search=false alpha=false pagination=false radius=false pagination2=false sort=true]