Velkommen! Påmelding – send mail til skole@algard-hk.no

Påmeldig til skole@algard-hk.no – Send navn og alder på den du melder på. Oppgi også kontaktinfo mail og mobilnummer.
2015håndballskoleposter