Spillets faser

En viktig del av håndballen er kjennskap til spillets faser.

Fase I Startfasen

Denne fase er meget kortvarig, men er meget viktig, spesielt i kontringsspillet. Vi er i forsvar. Angriperne kommer frem til avslutning. Fase I er det korte øyeblikket fra vi skjønner at avslutning må komme og til vi begynner kontraspillet, d.v.s. starter.

Dersom vi som spillere lærer å lese spillet og kan forstå tidligst mulig når avslutning må komme, kan vi et stort forsprang i kontraspillet – fase II.

Fase II Kontrafasen

Denne fase starter direkte etter fase I og slutter enten med skudd mot mål, eller at ball spilles på tvers av banen, dvs. kontra stoppes.

Enkelt forklart, fasen varer så lenge vi beveger oss direkte mot motstandernes mål.

Mål scoret i denne fase er «gratismål» .

Viktig å kunne utnytte 2. og 3. bølgen.

Fase III Ankomstfasen

Denne fase varer fra kontraspillet stoppes og til motstanderen har fått etablert sitt vanlige forsvar. Fasen kjennetegnes av kaotisk forsvarsspill. Vi legger press på et forsvar som ikke er etablert og prøver å utnytte at spillere er på plasser de vanligvis ikke spiller. Det er en fase hvor det er lett å spille seg gjennom et forsvar, men hvor det også er lett å gjøre personlige feil.

Fase IV Angrepsfasen

Fasen starter når motstander har etablert sitt forsvar og avsluttes med et skuddforsøk eller at vi mister ballen. Motstanderen går da i fase I og vi i fase V.

Fase V Returfasen

Fasen varer fra det øyeblikk hvor vi forstår at vi ikke har kontroll over ballen og til vi har etablert forsvaret.

Desto kortere vi gjør denne fasen, desto mindre mulighet har motstanderen til å utnytte den.

Fase VI Forsvarsfasen

Fasen varer fra vi har etablert forsvaret vårt og til vi igjen kan gå over i fase I.


Gjennomføring av Spillets faser:

VIKTIG: Må leses / læres over lang tid og mange gjentakelser.

Fase I

 • Hvem skal starte og hvem kan starte?
 • Hvem sikrer mot returer fra målvakt?
 • Når kan jeg starte, d.v.s. når mister motstanderen kontrollen over ballen?
 • Ved personlige feil
 • Ved skuddpådrag
 • Ved god spilleforståelse kan man tjene mange meter i fase II.

Fase II

 • Beherske både kortpasningsspill og lange pasninger.
  HUSK: at kortpasningsspill går nesten like raskt som en lang pasning, men er mye sikrere!
 • Meget viktig å få forståelse for utnyttelse av 2. og 3. bølgen, dvs. dybde i kontraspillet.
 • Ballfører skal alltid trekke på seg minst 2 motstandere før ball spilles videre.
 • Ball må spilles før motstander får kontakt med ballfører.
 • Bevegelse på spillere som ikke har ball.

Fase III

 • Laget må beholde spillepunkter.
 • Bevegelse på spillere som ikke har ball.
 • Holde stort balltempo uten personlige feil.

Fase V

 • Balltempo, variasjon.
 • Bevegelse uten ball.
 • Hva kan jeg gjøre for at du skal lage mål ?
 • Aldri stå stille når ball mottas.
 • Forflytninger i forhold til motstander før ball mottas.
 • Se og vurder keeper før det skytes.
 • Legg vekt på avslutninger fra alle plasser. Avslutninger fra kantene skaper større luker i midtforsvaret.

Fase V

 • Hurtigst mulig få etablert komplett forsvar. Mangler en spiller, er det kaos.
 • Legge press på ballfører tidligst mulig.
 • Av spillet kunne lese hvem tar hvem.
 • Av spillet kunne lese motstanders neste trekk.
 • Aldri takle en motstander midt på banen i en en-mot-en situasjon, men presse han ut mot sidelinjen.

Fase VI

 • Beherske de grunnleggende bevegelser, individuelt og felles.
 • Beherske sonemarkeringer.
 • Må vite at innsats er det vesentligste i forsvarsarbeidet.
 • Skal kunne lese spillet slik at riktige aksjoner kan settes inn.