Sportslig utvalg

Sportslig utvalg utarbeider, i samarbeid med styret, strategier for sportslig satsing i klubben. Sportslig utvalg er videre et bindeledd mellom styret og trenerne. Søknader om treningstider, kontakt med Rogaland Håndballkrets vedrørende kampoppsett, påmelding til fellesturneringer og fremskaffelse av dommere tilligger sportslig utvalg. Utvalget har videre ansvar for å fremme trener og spillerutvikling, herunder fremskaffe ressurspersoner til klubben.

 

Oversikt Styret og komiteer Ålgård Håndballklubb 2017 / 2018 sesongen.