Styre – Info og årshjul

Styret har satt opp Årshjul. Årshjulet inneholder møtedater og faste agendapunkter som tas opp gjennom året.