Styremøte Protokoller

Fra November 2015 har vi innført offentlige protokoller fra styremøtene. Disse publiseres på nettsiden så snart de er styregodkjent.

2021

2020

2019

2018

2017

2016