Vår klubbhåndbok

De fleste dokumentene er oppdatert for sesongen 2017/18. Noe gjenstår, men dette er markert i oversikten.

I klubben vår er det mange som er i sving gjennom en håndballsesong. Både spillere, trenere, oppmenn, foreldre/foresatte, dommere og mange andre med ulike verv i klubben. I takt med at vi har vokst, vokser også behovet for informasjon. Mange ulike behov for de ulike gruppene, men i klubbhåndboken vil dere finne svar på de viktigste spørsmålene om hvordan klubben er organisert og hva det innebærer å være en del av klubben.

Før oppstart av hver sesong, innen 1.august, reviderer styret klubbhåndboken. Dokumentene i klubbhåndboken er merket med dato for revidering. Alle må selv sørge for å holde seg oppdatert. Noe vil være nytt fra sesong til sesong, og noe er som forrige sesong.

INNHOLD

Til deg som er……………
Utøver
Foreldre/foresatt
Trener
Oppmann
Dommer
Skjema og dommerregning betalt av ÅHK

Norges håndballforbund/region Sørvest
NHF – aldersbestemmelser, spilletid og ballstørrelser 2017/2018
NHF – fagarkivet – sportslig utvikling
Årshjul handballåret fra region sørvest