Velkommen til klubben!

Ålgård Håndballklubb har ulike hefter med informasjon som finnes på nettsiden. I tillegg er klubben på Facebook.

1. Velkommen til Ålgård Håndballklubb (det du leser nå)
– Se menyen til høyre : Der finner du all info.
2. Den røde tråden som omhandler det sportslige og ferdighetsmatrise
3. Organisering av Ålgård Håndballklubb   – klikk for PDF dokument
4. Reglement for klisterbruk og fjerning av klister – klikk for PDF dokument
5. Standard i ÅHK garasjen – klikk for PDF dokument
6. Foreldrevettregler ÅHK– klikk for PDF dokument

I tillegg til disse informasjonsheftene anbefaler vi alle som er involvert i Ålgård Håndballklubb om å søke informasjon på

I tillegg har regionen samlet viktig informasjon til klubbene knyttet til seriespill og kampgjennomføring på denne siden

Personer tilknyttet klubben finner du på de enkelte lag eller i komiteer – Se meny øverst Klubbinfo – Styret og komiteer.

Klubben har daglig leder – Kristine Jøntvedt (klikk for info)