Dommere

Det arbeides for å øke antall dommere og gjøre de godt kvalifiserte. Det gis tilbud om videreutvikling. Klubben har egen dommerkontakt som tar seg av rekruttering av dommeraspiranter og oppfølging av dommere.

Det arrangeres barnekamplederkurs for alle spillerne i 14 årsklassen. De kan da dømme turneringer opp til og med 11 år. Etter å ha tatt barnekamplederkurs og dømt noen turneringer får de tilbud om å ta dommer 1 kurs. De må da skrive dommerkontrakt og forplikter seg til å dømme et gitt antall kamper for klubben. Klubben dekker da utstyret de trenger, dommerdrakt, overtrekksdress og bag.
Alle som har tatt barnekamplederkurs får tilbud om å være med å dømme i en turnering i Kristiansand.
Satsene for å dømme får en ved å kontakte dommeransvarlig.
For mer informasjon ta kontakt med dommerkoordinator http://www.algard-hk.no/sportslig-utvalg/.