Forpliktelser som medlem og foreldre/foresatte med spillere i Ålgård Håndballklubb

Informasjon om dugnader og interne driftsoppgaver i klubben

Alle familier/lag må delta på noen dugnader i løpet av sesongen. Dette gjelder både for lag og spillere. Dette kan være oppgaver som ligger i kontrakter med samarbeidspartnere eller andre oppgaver som skjer i nærmiljøet. En viktig del for ÅHK er å opprettholde et godt forhold med samarbeidspartnere og fremstå som profesjonelle fremfor mulig nye samarbeidspartnere. For ÅHK er dette viktig med hensyn til stort aktivitetsnivå og tilbud til alle alderstrinn. Det er også viktig i forhold til det sosiale i laget og på tvers av lagene i klubben.

I aldersbestemte lag må vi basere oss på at foreldre/foresatte tar rollene som trener og oppmann. Hvert enkelt lag må stille med to voksne personer i utvalg/komiteer.
Foreldre/foresatte må betjene sekretariat og stille på driftsdugnad i kiosk. Om alle bidrar blir dette en overkommelig oppgave for alle og klubben kan opprettholde en god drift.

Foreldre og foresatte forventes å stille på andre klubbdugnader der spillerne selv er for unge til å stille.
I de senere årene har ÅHK hatt tre faste klubbdugnader, Vannfestivalen, Russetreffet og varetelling på Coop Mega og Coop Extra.Tour de Fjords er også en dugnad vi prioriterer.
I tillegg jobber aktivitetskomiteen med å få inn flere dugnader slik at planleggingen og gjennomføringen av disse kan gjøres i god tid.

Hvert lag må ha en fast kontaktperson for disse oppgavene slik at ansvarlig i komiteen har en og forhold seg til. Det er komiteen som deler inn oppgavene på de ulike lagene. Antall vil variere ut fra behov og etter antall spillere på de ulike lagene.
Lag kan påta seg andre arbeidsoppgaver/dugnader, men er likevel forpliktet til å delta på ÅHK sine fastsatte.

Lagsdugnader vil fortsatt være tillatt. Det er bare positivt at noen tar initiativ til, og gjennomfører dugnader i andre kommuner hvor inntektene skal gå til eget lag. Det forutsettes at samme lag bidrar med sin andel i klubbdugnader. Inntekter fra slike dugnader går direkte til klubben. Laget får så tilbakebetalt 70 % av inntektene i forbindelse med turer/arrangement, mens 30 % går til drift av klubben.

Inntekter fra dugnader klubben tar på seg tilfaller klubben i sin helhet. Klubbdugnader skal ha fortrinn fremfor lagsdugnader. Lag som bidrar til å skaffe inntekter via klubbdugnader vil kunne tilgodeses mer enn andre i forbindelse med midler til turneringer etc.

I tillegg har klubben 2 loddbøker pr sesong (eller tilsvarende) som alle spillere får utlevert og som skal selge på vegne av ÅHK.