Generell informasjon om samarbeid mellom Figgjo IL/håndball og Ålgård Håndballklubb

Figgjo og Ålgård samarbeider fra 12 år og opp til om med 16 år. Det kan være samarbeid på yngre lag ved behov. Dette har klubbene dialog om.

Etter 12 år administrer Figgjo alle guttelag og ÅHK administrerer alle jentelag. Dette vil ikke si at spillerne trenger melde overgang. De kan stå som medlem i den klubben de ønsker.

Alle guttelag som skal på Rødspette selger en lodd bok for ÅHK på vårparten. De får da samme rettigheter som ÅHK spillere i forbindelse med denne turneringen.

Medlemmer i Figgjo skal ikke gå ÅHK dugnader og ÅHK spillere skal ikke gå Figgjodugnader.

Lagdugnader er underlagt samme retningslinjer som andre lagdugnader. 70 % går tilbake til laget og 30 % går til klubbene. Fordelingsnøkkelen går på antall spillere fra de ulike klubbene.

Personlige utbetalinger i forbindelse med lagdugnader ønsker ikke klubbene skal gjøres da en driver en lagidrett og det er laget som skal tilgodesees.

Andre samarbeidslag
Der annet ikke er spesielt avtalt vil samme regler for dugnader være gjeldende.