Priser for medlemskap i Ålgård Håndballklubb

Medlemskap

[table width=»500px»]
Alder, Pris pr sesong
6 – 8 år, 500.-
9-10 år, 750.-
11- 14 år, 950.-
15 – 18 år, 1300.-
HC lag, 950.-
Senior, 1600.-
Støttemedlem, 300.-
[/table]

Merknad om medlemskap

Trenere/oppmenn og personer med andre verv i klubben trenger ikke være medlem for å inneha disse vervene.
Vi presiserer at personer som ikke er medlem i klubben ikke har stemmerett på årsmøte.
Medlemskontingent, for nevnte , er i ÅHK fastsatt til NOK 100,- pr sesong.
En er heller ikke fritatt for å betale medlemskontingent for sine barn.
Æresmedlemmer i ÅHK er unntatt plikten til å betale kontingent.
Klubben betaler lisens for de trenere som trener lag fra nivå 16 år og oppover, jfr. NHF`s retningslinjer. Klubben betaler også lisens for inntil 2 trenere på Bringlag.

Lovnorm vedrørende medlemskap:

Kontingenten må være på minst kr 100,- per medlem per år. Dette ble vedtatt på Idrettstinget i 2015. Det er anledning til å vedta rabatterte ordninger, men disse kan ikke være på mindre enn kr 100 per medlem per år. Det er anledning til å vedta at æresmedlemmer er unntatt fra plikten til å betale kontingent.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.