Trener og oppmanns ABC

Trenere og oppmenn er viktige personer i alle lag. Mange spillere har lederne som forbilder, både på og utenfor banen. Ledernes oppførsel og holdninger blir gjerne en norm for hvordan de unge også vil opptre. Dette gjør at det er ansvarsfullt å være trener og oppmann.
Trenerne og lagledere/oppmenn i Ålgård Håndballklubb skal støtte hverandre for å gjøre hverandre gode.

Følgende punkter skal gjelde for treninger, kamper og turneringer
Alle skal være ute i god tid slik at man får gjennomført gode og effektive treninger.

Etter treningene skal alt utstyr (baller, vester, kjegler etc.) ryddes på plass. Ikke la det ligge søppel/drikkeflasker/klær igjen i hallen, garderoben eller i utstyrsrom. Forlat hallen som du ønsker å finne den.

Sørg alltid for at førstehjelpsvesken er på plass, og at den inneholder nødvendig utstyr
Ved mangler, kontaktes materialforvalter http://www.algard-hk.no/aktivitetskomite/

Påse at spillerne er korrekt antrukket (riktig kombinasjon av kampdrakt), og at kamprapporten blir korrekt utfylt. Hils på dommerne og motstandernes lagledere, og ønske dem lykke til. Støtt spillerne gjennom oppmuntrende opptreden; kommentarer skal være konstruktive! Spillere som har gjort sitt beste, fortjener alltid ros, uansett resultat.

Din opptreden påvirker spillerne, positivt eller negativt. Vær positiv overfor egne spillere, motstandere og dommere. Alle kan gjøre feil!

Dommerne gjør en viktig og vanskelig jobb. Negative tilrop mot dommerne aksepteres ikke selv om du er uenig i avgjørelsen. Dette gjelder også fra tribunen. Husk ditt ansvar som forbilde.

Påse at spillerne takker motstanderne for kampen, uansett resultat. Takk selv både dommere og motstandernes lagledere. Ta både seier og tap med fornuft.

Når dagens kamp gjennomgås, er det meget viktig å være konstruktiv, og å fremheve det positive. Legg vekt på å behandle spillerne rettferdig. Unngå å favorisere.

Etter sesongslutt skal lagets årsrapport leveres styret, sammen med klubbutstyr. Viktig at alle overholder satte frister for dette.