Trenerens oppgaver og ansvar

 • Trener er kontaktperson mellom sportslig utvalg og laget.
 • Trene laget i henhold til de tildelte treningstider, sportslig plan og ferdighetsmatrise
 • Se dokumentet «Den røde tråden»
 • Legge opp og gjennomføre treningsprogram.
 • Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer).
 • Ha ansvar for lagets opptreden både på og utenfor banen.
 • Sende spillere fra og med 13 års klassen til sonesamlinger som arrangeres av kretsen. Det skal tungtveiende grunner til for ikke å gjøre dette.
 • Ta vare på hele troppen i trening og kamp; la alle få mulighet til å delta og utvikle seg. Ingen kan gjennomføre en sesong med bare «de syv beste»!
 • Få en god dialog mellom foreldre/foresatte og laget
 • Gjennomføre foreldremøter minimum 2 ganger per år, fortrinnsvis høst og vår, sammen med oppmann.
 • Ved ulykker på kamper er trener ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere.
 • Ved ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. Skadeskjema fylles ut.
  Skadeskjema finnes her: http://www.algard-hk.no/skjema/
 • Ved skade: være ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. Kontakte foreldre/foresatte umiddelbart.
 • Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks. diabetes, astma, epilepsi og lignende og sette seg inn i hva som kreves ved et eventuell anfall/episode.