Turneringer

ÅHK betaler inntil 2 stk påmeldingsavgift (1500,- pr turnering pr sesong). For å kunne benytte seg av dette sender man «søknad» pr mail til ansvarlig. http://www.algard-hk.no/aktivitetskomite/ .

Søknaden må være inne i god tid før påmeldingsfristen er ute slik at det er tid til å behandle søknaden. Søknaden må inneholde navn på lag og kontaktperson for laget, samt informasjon om hvilke andre turneringer de har deltatt på i nåværende sesong.

Det er selvfølgelig mulig å delta på flere, men da må laget selv stå for betaling av påmeldingsavgiften eller søke styret, i god tid, om å få dekket flere.
Deltagelse på turneringer krever innbetalt medlemskontingent og forsikring/ lisens (for de det gjelder for)

Rødspette og Aquarama KIF har egne komiteer. For mer informasjon se på nettsiden.
Du finner mer om turneringer her http://www.algard-hk.no/oversikt-turneringer/