Dommere

Det må arbeides for å øke antall dommere og gjøre de godt kvalifiserte. Det skal gis tilbud om videreutvikling. Klubben skal ha en dommerkontakt som tar seg av rekruttering av dommeraspiranter og oppfølging av dommere.

  • Det arrangeres barnekamplederkurs for alle spillerne i 14 årsklassen. De kan da dømme turneringer opp t.o.m 11 år
  • Etter å ha tatt barnekamplederkurs og dømt noen turneringer får de tilbud om å ta dommer 1 kurs. De må da skrive dommerkontrakt og forplikter seg til å dømme et gitt antall kamper for klubben
  • Klubben dekker da utstyret de trenger. Dommerdrakt, overtrekksdress og bag.
  • Alle som har tatt barnekamplederkurs får tilbud om å være med å dømme i en turnering i Kristiansand.
  • Satsen for å dømme 11årskamper er satt opp med kr 5 for å følge kretsens satser. Fra 125,- til 130,- pr kamp 

Dokumenter :

Følgende dømmer for Ålgård HK :

[table width=»500px»]
Navn,Mobil
Jens Olav Nordanger, 90 50 93 36
Mary Ann Tjemsland, 486 09 767
Håvard Håland, 95 28 55 34
Krister B Karlsrud, 48 34 13 56
[/table]