KIOSKEN

ATTE MÆ

ÅLGÅRD HÅNDBALLKLUBB 

- Ålgård Håndballklubb -
KIOSK

Det er mange ting som skal fungere rundt en kamp.

Kiosken er med å skaper gode rammer rundt kampene for publikum og lagene.

Dugnaden for kiosken gå på rundgang på alle lag. Hvert lag har en som er kioskansvarlig og har kontrollen på åpning, stenging og vaktene.

- KIOSKKOMITE -
Oppgaver

 • Bestille varer sammen med daglig leder
 • Lager oversikter over dugnader
 • Er kontaktpersoner til vaktansvarlig
 • Gjennomfører møter med alle vaktansvarlige og sørger for at disse får opplæring.
 • Fyller opp kiosken til helgene.
 • Tar en sjekk at rutiner følges.

- KIOSKANSVARLIG -
Oppgaver

 • Sjekke banedagboken om det er endringer i oppsettet.
 • Ha hovedansvar for kiosken de dagene LAGET har ansvar for kiosken. Åpne og stenge. Finne vekslepenger. Legge alle kontanter i safen etter siste kamp.
 • Være bindeleddet mot KIOSK-komiteen/DL og laget.
 • Delta på møter med KIOSK-komiteen.
 • Sørge for at det er nok vakter på lagets kioskdager.
 • Sørge for at det blir levert påsmurt/bakst etter anbefalt antall
 • Sørge for at kiosken er åpen en time før første kamp og at dugnadsfolkene kommer seg inn i hallen og får den opplæringen som trengs.
 • Er tilgjengelig på tlf hvis de som står i kiosken har spørsmål eller trenger litt veiledning/hjelp

- KIOSKVAKT -
Oppgaver

 • Komme på avtalt tid
 • Stå i kiosken under sin vakt
 • Følge instruksene for kioskvaktene (se lenger nede på siden)
 • Kiosken er klubbens hjerte og viktig for alle som er innom i hallen.

- Ålgård Håndballklubb -
Oppgaver kioskvakt

Kiosken er klubbens hjerte – alle skal føle seg ivaretatt og få god service etter beste evne.

- FØRSTE VAKT -
Oppstart

 • Kioskansvarlig sørger for det er åpent. Denne er også tilstede i oppstart om ikke annet er avtalt.
 • Sett på kaffi. En liten kanne skal til sekretariatet. Pass på at det alltid er kaffi.
 • Skru på pizzaskap (hvis det skal være pizza - egen liste ligger i kiosk for pizzabestilling). Pass på å fyll pizzaskapet med vann oppe i venstre hjørnet. Det kan gå flere liter på her. Bruk en vannmugge.
 • Sett frem varene som ligger i skapene.
 • Dander medbrakt bakst/påsmurt på fater slik at det ser presentabelt ut og holder seg godt
 • Skal det stekes vafler/lapper/pølser/kokes pølser så ordner dere dette
 • Passe på at bordene og stolene står ok i kafeen. Gjerne småbord med to og to bord.

- VAKTOPPGAVER -
Åpningstiden

 • Salg i kiosk. Kort og kontanter slås inn i kassen. Vipps slås IKKE inn i kassen, men fullføres via vipps.
 • Fylle på med varer om det minker – varelager er nede i sportslageret.
 • Steke vafler, pølser og annet som skal ordnes.
 • Vaske og rydde bord i kafe med jevne mellomrom.
 • Sørge for hygienen er tilstrekkelig i kiosken og på kjøkkenet.
 • Bestille mer pizza om det går mye. Info ligger på pizzaoversikten i hallen.
 • Gå over tribunen for å plukke søppel og tomflasker – er det våte flekker så tørk opp.
 • Sjekke toalettene oppe. Fylle på papir. Rydde hvis nødvendig.

- SISTE VAKT -
Avslutning/stenging

 • Kiosken skal ha åpen slik at siste lag som spiller kamp har mulighet å kjøpe seg litt i kiosken etter kamp.
 • Er det rolig så fyll gjerne opp brusskapet, slik det er klart til neste dag.
 • Under siste kampen så begynn å rydde litt på tribunen og i kiosken.
 • IKKE bestill pizza sent på dagen, da selger vi heller det andre vi har i kiosken. Er det mye pizza igjen så prøv å selg dette ut til redusert pris. F.eks 20kr stykket den siste halvtimen om det er mye igjen.
 • All søppel i kiosk og ved tribune skal tømmes når dere går. Søppeldunkene er helt nede ved fotballstadion – mot Gjesdal IL sitt anlegg. Eller container/dunker mellom Ålgårdhallen og Jæderhallen.
 • Varer skal ryddes inn i skapene
 • Kaffikanner skal skylles og settes i skap under kaffitrakter
 • Kjøkkenbenker skal vaskes
 • All oppvask skal settes på plass
 • Kontanter skal inn i skrinet og i safen.
 • Kioskansvarlig på laget kommer å stenger om ikke annet er avtalt/avklart med de som er siste vakt

KJEKT Å SJÅ DÆG

Ålgårdhallen
Ålgård Håndballklubb

- Kioskkomite -
ÅHK

Daglig leder - Kristine Njærheim Jøntvedt  - 47237104

- Vaktansvarlig på lagene -
ÅHK

 

Mini 8 - Caroline Dørheim

Jenter 9 - Laila Rabben

Jenter 10 - Marie Røyksund

Gutter 10-11-12 - Siv Iren Nesse (foreløpig)

Jenter 11 - Janne Kartevoll

Jenter 12 - Sandra Probst Gya

Jenter 14 - Sandra Probst Gya

Gutter 14 - Tommy Høgås/Elisebeth Høgås

Jenter 15 - Sheyda G.Aalgard

Jenter 16 - Jorunn Hauff

Gutter 20 -

Jenter 20 - Ingrid Wik