Sponsor

- mange muligheter i et unikt nettverk

Mulighetene for eksponering og synlighet er mange. Eksempler på dette er arenareklame, drakter, web-bannere, annonser. I sponsortårnet på baksiden beskrives sponsormulighetene nærmere.