Ålgård Håndballklubb er en breddeklubb med damelag i 2.divisjon. Vi har sportslig tilbud til barn fra ca 4 år og opp til senior. Vi har også tilbud for tilrettelagt håndball for psykisk utviklingshemmede. Ca en gang i mnd åpner vi hallen en søndagsformiddag for småbarnsfamilier.

Klubben støtter også FNs bærekrafts mål og jobber målrettet mot utvikling av bærekraftsmåla 3, 5 og 7-det er der vi mener pdd å kunne bidra mest.