SPORTSLIG UTVIKLING

Sportslig Handlingsplan

 

Er et dokument som sier noe om hva Ålgård Håndball Klubb (ÅHK) står for, hva klubben kan tilby og hva som forventes av alle som er involvert.

 

Handlingsplanen er utarbeidet av sportslig utvalg, samt god hjelp fra andre ressurspersoner i klubben. Det er viktig at alle som er involvert i klubben er kjent med og følger handlingsplanen.

 

Handlingsplanen er inndelt i to deler. Første del er en generell del, del to er retningslinjer og mål for de enkelte trinnene.

 

ÅHK tilbyr aktivitet til medlemmer fra lek 4-6 år og opp til D2, vårt damelag i 2.div.

Det innebærer at mange familier på Ålgård lever med og for ÅHK, i medgang og i motgang. Målsetningen med ÅHK’s virksomhet er ikke bare å utvikle dyktige håndballspillere på elitenivå. Vi ønsker også å bidra til at barn fra lek 4-6 år og oppover får et positivt forhold til ball, da særlig håndball, samtidig som at det skal være stort fokus på sosial utvikling. Vi ønsker at alle som er delaktige i ÅHK har respekt for hverandre og godtar ulikheter. Dette gjelder alle involverte, de som er aktive håndballspillere, de som har ulike verv og foresatte. Dette er grunnleggende for at klubben utvikler seg både sportslig og som en sosial arena.

 

I vår klubb er det plass til alle som følger de regler, retningslinjer og krav som til enhver tid er gjeldende på de ulike nivåene ÅHK består av lek 4-6 år, mini 6, mange aldersbestemte håndballag, superlaget, juniorlag og damelag. ca. 300 aktive håndballspillere. For å drive dette behøver vi hjelp av ulike slag. Om du ikke selv er aktiv håndballspiller, finnes det mange muligheter for å bidra. Du kan være med å støtte, hjelpe og arbeide for å gi våre spillere de beste mulighetene til utvikling, og til å etterhvert kunne måle krefter mot de beste lagene i landet.

Velkommen til Ålgård Håndball Klubb!