Brannkurs Ålgårdhallen

Alle brukere og leietakere av Ålgårdhallen må ha godkjent brannkurs for å få tilgang til hallen.

 

Hvem må ta kurset:

  • Alle trenere/oppmenn/verv i Ålgård Håndballklubb med nøkkelbrikke
  • Alle spillere på Damelaget som har nøkkelbrikke
  • Alle i Gjesdal kommune som bruker Ålgårdhallen (lærere/miljøarbeidere ved GUS og Kongstun + Frisklivssentralen)
  • Alle i Gjesdalbuane med brikke
  • Alle i Ålgårdhallen As med brikke
  • Alle som leier hallen i kortere eller lengre periode for arrangement.

Dvs at alle med egen nøkkelbrikke må ta kurset. De som har brikke og ikke gjennomfører kurset innen gitt frist får sin brikke stengt i systemet og har ikke tilgang til hallen.

Neste frist for gjennomføring av kurset for alle med brikke/kort er : 6.oktober 2023

 

Brannkurset kan tas digitalt eller ved personlig oppmøte avtalt med Ålgårdhallen AS. Ta kontakt post@algard-hk.no

 

Digitalt:

  1. Se filmen
  2. Ta testen
  3. Få bekreftelse på mail at du er godkjent

 

 

Ta TESTEN