Norsk idrett er tuftet på frivillighet. Det gjelder for Ålgård Håndballklubb også.

Styreverv, andre verv, trenere og oppmenn er alle med som frivillige uten noen form for kompensasjon.

Klubben er helt avhengig av frivillighet for å kunne gjennomføre treninger og kamper for barn, ungdom og voksne i klubben.

I Ålgård håndball deler vi gjerne frivilligheten inn i to hovedgrupper

INNTEKTSDUGNAD

Dugnad som gir inntekter til klubben. Inntekter som brukes til å drifte klubben på en nøktern og sunn måte. Inn under denne kategorien kommer blant annet

  • Ålgård Cup / Mini
  • LODDSALG
  • SALGSDUGAND
  • VAKTER PÅ ARRANGEMENT
  • PANTEDUGAND
  • VARETELLING

DRIFTSDUGNAD

Dette er dugnad som vi må ha for at kamper skal kunne gjennomføres og slik at vi har en hall å være i.

Trenere og oppmenn styrer treninger og organiserer alt rundt lagene. Under selve kampene trenger de hjelp av litt flere foreldre for å få gjennomført kampene.

  • RIGGING - Det kan være rigging før/etter kamper med MINIHÅNDBALL eller 9-11åringer.
  • SEKRETARIAT - Klokke og LIVE-kamprapport (fra 12år og opp)
  • KIOSKSALG. Vi kan strengt tatt arrangere kamper uten kiosk, men det er utrolig mye hyggeligere for oss og ikke minst for våre gjester i Ålgårdahallen at kiosken er åpen.
  • VEDLIKEHOLDSDUGNAD i Ålgårdhallen (nedvask, maling, rydding, reparering mm)

Vi prøver å samle praktisk informasjon rundt dette med dugnad, slik at dere kan innhente informasjon og lese dere opp før dere evt skal stå i kiosken eller sitte i sekretariatet.