Historie

Litt historie

Ålgård Håndballklubb nærmer seg snart 40 år og begynner å bli en voksen klubb. Klubben ble stiftet 8. september 1986 og ble senere opptatt som medlem i Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund.

Bredt spekter og høy aktivitet

Fra en sped start i sesongen 1986/87, med fem treningstimer i hallen og 4 lag, har klubben nå over 40 lag i seriesystemet. I tillegg kommer veldig stor aktivitet innen minihåndball for aldersgruppen 6 – 8 år, Lek 4-5åringer, TH-håndball og rullestolhåndball i tillegg til samarbeidslag.

Økt aktivitet stiller økte krav både til administrasjon, komiteer, trenere, støtte rundt lagene og økonomi. Klubben nærmer seg nå en «omsetning» på over 7 millioner.  Alt arbeid, bortsett fra daglig leder, markedssjef og trenerjobben for damelaget, blir utført på dugnad, noe som trekker store veksler på enkeltpersoner.

Utfordringer videre

Klubbens utfordringer fremover blir å få til et sportslig opplegg som tar hensyn til både bredde og de som vil satse på sin idrett, skaffe kvalifiserte trenere, ha et støtteapparat som sikrer god gjennomføring av arrangement og andre aktiviteter samt sikre en solid økonomi. Dette vi kreve bidrag fra foreldre og spillere. Med god innsats fra mange blir det kjekt å bidra, med for store veksler på noen få blir det tungt og folk blir utbrente. For å bringe klubben videre er det en forutsetning at foreldre på hvert lag både bidrar inn mot laget og inn mot klubben.

De siste årene har vi bodd oss inn i den nye Ålgårdhallen som har gitt inneidrettene litt mer handligsrom når det gjelder halltid og aktivitetstilbud.  Ålgårdhallen ble ferdig i juli 2020 og den har vært med å gitt klubben et løft, samtidig som det krever mye både med tanke på kostnader og drift. 

Vi ser frem til mange gode håndballstunder i de neste 30 år!

Kjerneverdier

Ålgård Håndballklubb er medlem i Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund og idrettens verdier ligger til grunn for driften av klubben. Vi tilhører Region Sør Vest.

Vår Visjon

Ålgård Håndballklubb: Regionens beste klubb, med forankring i lokale spillere. 

Samfunnsengasjement

Utvikle aktiviteter og metoder for å være en  pådriver, ambassadør og inspirator for håndballen og idretten, og representere sunne verdier i lokalsamfunnet.

Verdier

STOLTHET, BEGEISTRING, RESPEKT og INNSATSVILJE. Våre verdier gjelder for alle spillere, trenere, oppmenn- og kvinner, medlemmer i klubben som tillitsvalgt, ansatte og publikum. 

 

Fair Play-programmet handler om respekt på tre områder

Respekt for dommeren – vi skal styrke respekten for dommeren og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommerne har en viktig og krevende rolle i håndballen, på alle nivåer. 

Respekt på banen – vi skal arbeide for at spillere, lagleder, trenere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndball hverdag. 

Respekt i hallen – vi skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører. 

Klubben

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Ålgård Håndballklubb dersom du har spørsmål eller kommentarer til det arbeidet vi gjør, til dette nettstedet, eller eventuelle andre ting. Her finner du all nødvendig kontaktinformasjon.

E-postadresse: post@algard-hk.no
Daglig leder: dagligleder@algard-hk.no

 

Styreleder: henning.laland@lyse.net
Sportslig leder: mads.ueland@solastrandhotel.no


Alle faktura til Ålgård Håndballklubb sendes elektronisk til:

Fakturamottak: 984010583@kunde.tveit.no

Denne mailadressen skal kun benyttes til utgiftsrefusjon internt i klubben.
Økonomi: post@algard-hk.no

Her finner du skjema -  Skjema refusjon - mal

 

Kontaktinformasjon

Daglig leder i Ålgård Håndballklubb
Kristine Njærheim Jøntvedt
Mobil : 472 37 104
E-post: dagligleder@algard-hk.no


Styreleder i Ålgård Håndballklubb

Henning Laland
Mobil: + 47 982 96 9720
E-post: henning.laland@lyse.net

Markedsleder i Ålgård Håndballklubb
Robert Gya
Mobil: + 47 401 01 112
E-post: robert@algard-hk.no

Generelle henvendelser
Ålgård Håndballklubb
Postboks 168
4339 Ålgård
Organisasjonsnummer: 984 010 583

post@algard-hk.no

PROTOKOLLER ÅLGÅRD HÅNDBALLKLUBB